יום שישי , 22 יוני 2018
דף הבית / חדשות / אדף עתר נגד מינוי מ"מ לגזבר: "המנכ"ל בניגוד עניינים חמור"

אדף עתר נגד מינוי מ"מ לגזבר: "המנכ"ל בניגוד עניינים חמור"

חבר מועצת העיר אבי אדף הגיש עתירה נגד עיריית שדרות, מועצת העיר ומשרד הפנים שאישרו את מינוי המנכ"ל טל טורן לממלא מקומו של הגזבר קובי אילוז, לטענתו יש פגמים רבים בהליך המעידים על התנהלות בעייתית. "הגיון הדברים, בפקודת העיריות הוא להבטיח חתימה כפולה על ידי שני בעלי תפקידים בלתי תלויים כדי להבטיח שמירה על קופת העיריה לפיכך במצב דברים בו שני התפקידים מקוימים על ידי אותו אדם".

חבר מועצת העיר אבי אדף שהביע התנגדות נחרצת בישיבת מועצת העיר לפני כשבועיים למנות את מנכ"ל העירייה טל טורן לממלא מקומו של הגזבר ששהה בחופשת מחלה החליט לעשות צעד נוסף כדי למנוע את המינוי הזמני ובסוף השבוע האחרון הגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים עתירה בדרישה לבטל את ההליך כולו כי יש בו טעם גדול לפגם. "ההחלטה נתקבלה ממניעים פסולים מתוך מטרה להסיר כל פיקוח על הוצאת כספי ציבור על ידי ראש העיר ותוך עקיפה והתעלמות מצו ההגנה שניתן לגזבר על ידי מבקר המדינה" נימק אדף את עתירתו, "אופן ניהול הדיון במועצת העיר היה פסול מבלי שהועמדו בפני חברי מועצת העיר, מלוא הנתונים הנוגעים בדבר ומבלי שהתאפשר לחברי מועצת העיר לנהל החלפת דעות אמיתית המבוססת על מלוא המידע הנגוע לעניין, מינויו של המנכ"ל טל טורן אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין או עם הוראות הנהל שפורסמו על ידי משרד הפנים שהוא הגורם המפקח על הרשויות המקומיות והקובע כללים לפעולתן".

כזכור, אדף שנמנה בין חברי האופוזיציה הענייניים לא קיבל כבר בישיבת המועצה את ההסבר למינוי ממלא מקום לגזבר. "אתם והגזבר ביחד כבר לא יכולים לעבוד את זה כולם יודעים. מה גרם לזה? כל אחד והתיאוריה שלנו אני אומר אין עשן בלי אש אבל עוד הפעם אני כרגע לא בא להצדיק שום צד אני אומר הצורה וההתנהלות איך שאנחנו עושים את זה לדעתי לא מקובלת" אמר חבר האופוזיציה אבי אדף, "אני פונה ליועץ המשפטי. האם לדעתך מבחינה משפטית שבנאדם נבצר ממנו להגיע גם בפעם השנייה האם ראוי וצריך למנות ממלא מקום. האם הדבר הזה חוקי?".

לדבריו של אדף למחרת הדיון הוא למד את הסוגיה לעומק וגילה כי טענות העירייה באותה ישיבת מועצה לא היו מדויקות בכל הקשור למשך הזמן שנבצר מהגזבר להיעדר וכן לטענת העירייה כי הגזבר לא היה מוכן לשתף פעולה בזמן שהוא בחופשת מחלה. "חלק מאי הדיוקים עולים על פני הדברים מתוך השוואה בין המסמך הכתוב להקלטה, ואילו על נתונים שגויים אחרים שהוצגו הן על ידי ראש העיר והן על ידי עו"ד סעדון נתגלה לעותר (אדף) רק לאחר הישיבה, דהיינו ביום 30.8.217 כפי שניתן ללמוד מפרוטוקול הדיון במועצת העיר, הרי שהדיון לעניין הדחתו של המשיב 5 מתפקידו נדחה מיום 22.8.2017 ליום 29.8.2017 ביום 29.8.2017 נודע לעותר כי הדיון בעניין זה בוטל לאור העובדה כי ניתן צו מניעה זמני, המונע את העברתו של הגזבר מתפקידו. משנודעו הדברים פנה ב"כ העותר לב"כ המשיב 5 וביקש ממנו לקבל לידיו את העתק התביעה, וצו המניעה שניתן. מעיון המסמכים אלו ניתן ללמוד כי הטעיית חברי מועצת העיר, הייתה אף משמעותית יותר מאשר סבר העותר מלכתחילה" מציין אדף בעתירה, "ההשמטות מן הפרוטוקול הכתוב הן באותם עניינים עצמם, בהם נעשו מצגים מטעים ולמצער חסרים מאוד בפני מועצת העיר : א. נכונות של המשיב 5 לשתף פעולה והסיבות לכך, ב. ניסיונו של מר טורן, ג. המצב המשפטי בעניין מינוי ממלא מקום לגזבר, ד. עמדתו של משרד הפנים.  כפי שניתן ללמוד מפרוטוקול מליאת מועצת העיר, הרי שבמהלך ישיבת המועצה הוצג מצג דברים כללי כאילו, הגזבר אינו מתפקד אינו מגיב לפניות ואינו חותם על מסמכים, וכתוצאה מכך נוצר מצב דברים בו העירייה אינה מסוגלת לתפקד שכן היא הוא מתפקד ב- עשרה (10%) מן התפוקה המלאה".

עוד מציין אדף: "בהקלטה בדקה 09:35 מבקש חבר המועצה מר משה שאובי, פירוט של הטענות נגד המשיב 5, וכן מבקש הסבר מדוע נטען כי המשיב 5 אינו משיב, המשיב 3 אינו משיב לגופו של עניין אלא מסתפק בכך כי הוא מאחל למר שאובי רפואה שלמה בגין אירוע רפואי שעבר. כך מלבד שתי דוגמאות ואמירות כלליות למעשה לא הובהר לחברי מועצת העיר במהלך הישיבה או בזימון לדיון מדוע נטען כי נבצר מן הגזבר לתפקד, והיות ונושאים אלו לא נזכרו בזימון לישיבה לא ניתנה לחברי המועצה אפשרות לבדוק את אמיתות הטענות לעומת זאת לפרוטוקול הדיון הוכנסה שלא כדין רשימה ארוכה של פרויקטים ומשימות בהן הגזבר לא טיפל, בלי שהדברים הובאו כלל בפני חברי מועצת העיר במהלך הישיבה או לפניה כך שניתן יהיה לבדוק את הדברים ולהתייחס אליהם.

בפרוטוקול הדיון נכתב כי ראש העיר טען כי : פנה לגזבר והציע להיפגש עמו במטרה "לאשר ולקדם את חתימותיו של הגזבר" ואולם פניו הושבו ריקם. בהקלטה לעומת זאת נאמרים דברים אחרים : המשיב 3 מסביר כי הציע לשלוח שליח לביתו של הגזבר על מנת לחתום על מסמכים ולעבור על חומר )ואפילו שליח עלום שם שראש העיר אינו נוקב בשמו( ואולם הגזבר לא הסכים לכך. ראש העיר הגדיל ואמר כי גם הוא עצמו וגם בעלי תפקידים אחרים ממשיכים לעבוד בתקופות מחלה מביתם. כך שלכאורה, לו הגזבר היה ממשיך לעבוד מביתו הרי שגם לדעת ראש העיר לא היה צורך במילוי ממלא מקום".

מלבד הטענות להתנהלות בעייתית של ישיבת מועצת העיר, טוען אדף בעתירה כי המנכ"ל בניגוד עניינים חמור ואף לא עומד בקריטריונים לשמש מ.מ גם אם באופן זמני, "הלכה למעשה בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 4/2011 ממלא מקום לגזבר צריך להיות בעל תנאי הכשירות למשרת גזבר. מר טורן אינו בעל הנתונים למשרת גזבר, ואולם עובדה זו הוסתרה מחברי מועצת העירייה.  לא זו אף זו, טורן מצוי במצב חמור של ניגוד עניינים משני נימוקים שונים עצמאיים ומשלימים- טורן מונה כבעל זכות חתימה במקומו של ראש העיריה במצב דברים זה הוא אינו יכול לכהן כמ"מ הגזבר שכן תפקידו כמ"מ הגזבר מצוי בניגוד עניינים מוסרי חמור עם תפקידו כמ"מ ראש העיר לעניין זכויות החתימה. הגיון הדברים, בפקודת העיריות הוא להבטיח חתימה כפולה על ידי שני בעלי תפקידים בלתי תלויים כדי להבטיח שמירה על קופת העיריה לפיכך במצב דברים בו שני התפקידים מקוימים על ידי אותו אדם מתקיים הרבה יותר מחשש לניגוד עניינים.

עוד באותו עניין טוען אדף בעתירה: "מלבד כל האמור לעיל הרי שעיריית שדרות קיימה את ישיבת המליאה בניין מינוי ממלא המקום לגזבר העירייה באורח פסול בשני היבטים :

א. גם אם נלך בהיבט המטיב עם דרכה הפסולה של עירית שדרות – הרי שביום 22.8.17 שהיה יום כינוס המליאה, המשיב 5 שהה רק עשרים ותשעה (29) ימים (כולל ימי מנוחה) בחופשת מחלה וכפי שעולה מפרוטוקול הישיבה, ראש עיריית שדרות (המשיב 3) ויועצה המשפטי הפנימי של עיריית שדרות, הטעה את חברי המליאה באומרו כי התובע שוהה בחופשת מחלה למעלה משלושים (30) ימים, וזאת ככל הנראה על מנת להיכנס לתנאי הסף של הסעיף 7 לחוזר מנכ"ל 4/2011 :

בהיבט הנכון המוסרי והמוצדק, מאחר שעיריית שדרות שהתה בחופשה מרוכזת בת שבועיים הרי שגם אם התובע חלה בתקופה זו (וכפי שהוכח המשיך לתפקד) הרי שאין לספור ימים אלה כחלק מתקופת הנבצרות שניסתה "לייצר" עיריית שדרות, רוצה לומר – התובע לא נכח בעירייה עקב המחלה רק 15 ימים בלבד.

יתרה מזו, אין ולא הייתה למשיב 5 כל נבצרות כלל מתפקידו כגזבר ולו לרגע זעום, והחלטת מועצת העירייה (המשיבה 2) התקבלה על יסוד נתונים ואמירות שהעירייה עצמה מודה שאינם אמת.

לא למותר לציין כי גזבר העירייה הוא שומר הסף החשוב ביותר בעירייה ובמנוי של ממלא מקום מטעם הזרוע הביצועית בעירייה מופר חמורות האיזון הראוי במסגרת הבקרה על תקציב העירייה והשמירה על הקופה הציבורית".

מעיריית שדרות נמסר בתגובה: "העתירה נשוא השאילתה לא הגיעה לעיריית שדרות. לכשתגיע, נלמד אותה ונגיב כמקובל בבית המשפט".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.