שקורי על רקע שדות החיטה ליד שדרות. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.