עוטף עזה
ארצי

Share |

לקראת החופש- חוקי העסקה לבני נוער
כפיר אסולין 22.6.08
החופש הגדול כבר פה .וחופש גדול =עבודה לבני הנוער לקראת החופש שדרונט ריכז עבורכם תמצית של חוקי העסקה של בני נוער, טבלת שכר מינ' לצעירים וטלפונים של מחלקת האכיפה, אם מישהו מעז לעבוד עליכם- שיהיה למי להתלונן, תהנו

 

 

 

1.    גיל העסקה

במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך לא מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר  להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.  

 

בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק נערים גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה

לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בין 4-40 , עבודה עם חומרים כימיים על פי רשימה, ניקוי מכונה או חלק ממנה שמעמידה את הנער בסכנה, מכבשים

 

לגבי העסקת נערים בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים, ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

 

2.    פנקס עבודה                                                                                                         

החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער נדרשים להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס, צריכים בני הנוער, להוציא  בלשכות שירות התעסוקה. עליהם להצטייד בתעודת זהות שלהם או של אחד ההורים שבה הם רשומים (כולל הספח), אישור מרופא המשפחה ובשתי תמונות. הוצאת הפנקס  אינה כרוכה בתשלום. פנקס העבודה חייב להימצא במקום בו עובד הנער. 

אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי להעסקתו של נער. בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

 

מידע על מקום ההתייצבות להוצאת פנקס עבודה

הרישום נעשה בסניף לשכת התעסוקה, עפ"י כתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות.

לבירור כתובת ומספר טלפון של הלשכה, לחץ כאן

 

3.     שעות עבודה                                                                                            

מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל.

 

צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים , אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אןצר המדינה משתתף באחזקם). 

 

העבדה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת במנוחה השבועית.

 

4.    הפסקות                                                                                                   

לאחר שש שעות עבודה חובה לתת ךבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער . חשוב לסכם מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

 

5.       עבודת לילה

   החוק קובע כי  בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר  אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת     ל- 16.

בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00. 

 

 בבקשות לקבלת היתרים יש לפנות לטל ' 5634224 - 03 במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה

 

  

6.       רישום שעות העבודה

חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד. 

 

מומלץ לבני הנוער לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם, בפירוט: תאריך, שעת התחלה, שעת סיום וזמן הפסקה

 

  

7.    שכר המינימום לבני נוער עובדים 

 גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר, זהו הסכום המינימלי אותו חובה על  המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.

 

גיל

 

שכר חודשי

(עד 40 שעות שבועיות) בש"ח

שכר לשעה בש"ח

עד 16

70%

2597.13

15.01 

עד 17

75%

2782.64

16.08

עד 18

83%

3079.45

17.80

חניך (כהגדרתו בחוק החניכות)

60%

2226.11

12.87

 נכון מיום 01/04/07  

 

8.        לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת   "ניסיון".

 יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.  

 

9.       יש לשלם עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם. לרבות השתלמויות לקראת קייטנות. 

    

10.       נסיעות לעבודה                                                                                               

בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 21.14 ליום עבודה. מעסיק מחוייב להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם!

 

11.      קנסות ועונשים

אין  להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות", "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר עפ"י החוק .

 

12.     חוק הודעה לעובד

        מטרת חוק עבודה לעובד, להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. חובה למסור לכל נער   ונערה  

        הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, טופס שקבוע בתקנות שבו מפורט בין היתר:

זהות המעביד והעובד,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה. עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישר של העובד. גובה השכר לשעה של העובד. אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעתכם יוכלו לסייע לכם ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.  

 

13.    עומדים לרשותכם  .

         אנחנו עומדים לרשותכם למענה על שאלות ולהבהרות בכל נושא הקשור לעבודת נוער. ניתן להשיג אותנו: 

  

יחידת האכיפה במנהל הסדרה ואכיפה, שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

 

תל - אביב והמרכז - טל'  5125430 - 03 , פקס 5125216 - 03

ירושלים - טל' 6662045 - 02, פקס 6240471 - 02

חיפה והצפון - טל' 8606722- 04 , פקס 8606735 - 04

באר שבע והדרום - טל 6280771 - 08 , פקס 6650177 - 08  

  

טלמסר - 1-800-354-354

  

חשוב: המידע שמכילה איגרת זו ניתן באופן כללי; המידע אינו בא במקום החוק ותקנותיו ואינו בא להחליף יעוץ משפטי  מקצועי וממוקד בהתאם לכל מקרה ומקרה

 

1. שאלה
חסוי  |  07.10.11